A G M S Y
B H N T Z
C I O U
D J P V
E K Q W
F L R X

Tabac
Tabebuia
Tacca
Tacso
Tagetes
Talinum
Tamarindus
Tamarinier
Tamarix
Tamier
Tamus
Tanacetum vulg.
Tanaisie commune
Tarragon
Taraxacum
Taro
Tasse indienne
Taxe abri de jardin
Taxodium
Taxus
Tecoma
Télékia
Tenoria
Térébinthe
Terminalia catappa
Ternstroemia gymnanthera
tétanos
Tête de Dragon
Tetradium
Tetrapanax
Tetrastigma
Teucrium
Thalia
Thalictrum
Thé des Alpes
Thé du Canada
Thé de Gambie
Thé de l’Empire
Thé du Paraguay
Thé rouge
Thelocactus
Theobroma
Thevetia
Thladiantha
Thlaspi
Thrinax
Thryallis glauca
Thuja
Thujopsis
Thunbergia
Thuya
Thym
Thymelaea
Thymus
Thyphonium
Tiarella
Tibouchina
Tigridia
Tilia
Tillandsia
Tilleul
Tilleul d'appartement
Tinantia
Tipuana
Titanotrichum
Tithonia
Tolmiea
Tomate Litchi
Toona
Topinambour
Tordyle des Pouilles
Tordylium apulum

Torenia
Torreya
Tournesol mexicain
Tournesol
Toute bonne
1
2
Toyon
toxiques
Toxylon
Trachélie
Trachelium
Trachelospermum
Trachycarpus
Trachymene
Tradescantia
Trapa
Tragopogon
Trèfle
Tremble
Trevesia
Trichocereus
Trichodypsis
Trichomanes
Tricyrtis
Trifolium
Trillium
Trimezia
Triphasia
Tripleurospermum
Triteleia
Trithrinax
Tritoma
Trochodendron
Troène
Trollius
Trompette-des-anges
Trompette de Mysore
Trompette d'or
Tropaeolum majus
Tropaeolum tuberosum
Truffe du Canada
Tsipokipoky
Tubéreuse-bleue
Tue-chien
Tulbaghia
Tulipa
Tulipier d'Afrique
Tulipier de Virginie
Tupélo
Turbith
Turraea
Tsuga
Tydaea
Tylecodon
Tylosema
Typha