A G M S Y
B H N T Z
C I O U
D J P V
E K Q W
F L R X

Tabac
Tabebuia
Tacso
Tagetes
Talinum
Tamarindus
Tamarinier
Tamarix
Tamier
Tamus
Tanacetum
Tanaisie
Tarragon
Taraxacum
Taro
Taxe abri de jardin
Taxodium
Taxus
Tecoma
Télékia
Tenoria
Térébinthe
Terminalia catappa
tétanos
Tête de Dragon
Tetradium
Tetrapanax
Tetrastigma
Teucrium
Thalia
Thalictrum
Thé des Alpes
Thé du Canada
Thé de Gambie
Thé du Paraguay
Thelocactus
Theobroma
Thevetia
Thladiantha
Thlaspi
Thrinax
Thuja
Thujopsis
Thunbergia
Thuya
Thym
Thymelaea
Thymus
Thyphonium
Tiarella
Tibouchina
Tigridia
Tilia
Tillandsia
Tilleul
Tilleul d'appartement
Tinantia
Tipuana
Tithonia
Tolmiea
Toona
Topinambour
Torenia
Torreya
Tournesol mexicain
Tournesol
Toute bonne
1
2
toxiques
Toxylon
Trachélie
Trachelium
Trachelospermum
Trachycarpus
Trachymene
Tradescantia
Trapa
Tragopogon
Trèfle
Tremble
Trevesia
Trichocereus
Trichodypsis
Tricyrtis
Trifolium
Trillium
Triphasia
Tripleurospermum
Triteleia
Trithrinax
Tritoma
Trochodendron
Troène
Trollius
Trompette-des-anges
Trompette d'or
Tropaeolum
Truffe du Canada
Tsipokipoky
Tubéreuse-bleue
Tue-chien
Tulbaghia
Tulipa
Tulipier d'Afrique
Tulipier de Virginie
Tupélo
Turbith
Turraea
Tsuga
Tydaea
Tylecodon
Tylosema
Typha